Vilniuje vėl pinga – šį kartą atliekos

Kainoms Lietuvoje šuoliais kylant aukštyn, vilniečiai gali pasidžiaugti ir geromis naujienomis – komunalinės paslaugos čia pinga. Palyginus su 2015-2016 metais, šilumos kaina šiandien Vilniuje yra maždaug 30-40% procentų mažesnė. 2017 metais vandens kubinio metro kaina sumažėjo 20%. Šiais metais atėjo laikas atliekoms – absoliučiai daugumai Vilniaus gyventojų atliekų išvežimas atpigs.

Savivaldybei duomenis apie mišrių atliekų išvežimo tarifus 2017 m. buvo pateikę 3950 daugiabučių namų. Pagal nuo gegužės 1 d. įsigaliosiančius rinkliavos tarifus, net 3562 iš jų šiukšlių išvežimo kaina sumažės 2.5 karto (!) ir daugiau, o tik 15 namų šiukšlių išvežimas pabrangs. Panaši ir individualių namų savininkų situacija.

Mišrių atliekų išvežimas pigs dėl kelių priežasčių. Visų pirma, nuo gegužės 1 d. atliekų išvežimo administravimą perims savivaldybės įsteigta įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius” (VASA), o iki tol gyventojai sutartis su atliekų vežėjais sudarydavo tiesiogiai. Anksčiau atliekų vežėjų deklaracijos ir į perdirbimo gamyklas atvežtų atliekų kiekis gerokai skirdavosi, o paslaugos įkainiais būdavo manipuliuojama. Pavyzdžiui, gyventojai mokėdavo už pilną išvežto konteinerio tūrį, net jei jis būdavo užpildomas tik dalinai. VASA perėmus atliekų utilizavimo kontrolę, nuo šiol rinkliavoje bus vertinamas tik realus surinktų atliekų kiekis.

Antra, įdiegus naująją sistemą, gerokai sumažės vežimo kaštai – kiekvienas atliekų vežėjas, laimėjęs konkursą, aptarnaus tik jam skirtą zoną. Tokiu būdu du skirtingi vežėjai nevažiuos paimti konteinerių, esančių kelių metrų atstumu, o aptarnaus tik priskirtas teritorijas.

Trečia, visi nekilnojamo turto savininkai privalės mokėti atliekų išvežimo rinkliavą. Iki šiol nemažai savininkų išvengdavo tokios prievolės – tuo tarpu naudodamiesi, aišku, kitų konteineriais. Tik deklaravus, kad nekilnojamuoju turtu nesinaudojama, bus galima rinkliavos dydį susimažinti ir mokėti tik „pastoviąją” jo dalį (kontrolę, ar iš tiesų nekilnojamu turtu nesinaudojama, vykdys VASA).

Visos šios priežastys leidžia gerokai atpiginti mišrių (nerūšiuotų) atliekų utilizavimą vilniečiams. Tačiau tai ne vieninteliai pasikeitimai. Įdiegus naująją atliekų priežiūros sistemą, kiekvienas konteineris Vilniuje bus sveriamas ir bus galima tiksliai įvertinti, kiek atliekų sukaupia kiekvienas namas. Tam savivaldybės įmonė VASA šiuo metu žymi ir priskiria visus Vilniaus miesto konteinerius konkretiems namams/vartotojams, o neturintiems konteinerių – juos suteikia. Atliekos bus išvežamos tik iš tų konteinerių, kurie bus tinkamai pažymėti. Vilniuje yra daugiau nei 300,000 nekilnojamo turto objektų, tad konteinerių žymėjimas ir dalinimas – nemenka užduotis.

Vilniuje atliekų išvežimą gerokai atpigintų atliekų rūšiavimas – nes išrūšiuotų atliekų išvežimas gyventojams apskritai nieko nekainuoja (jis apmokamas iš pakuotės mokesčio pajamų). Siekiant sudaryti patogias sąlygas rūšiuoti, vien per 2018 metus Vilniuje bus įrengta apie 300 naujų atliekų konteinerių aikštelių, 2019 metais – dar tiek pat. Aikštelėse konteineriai bus požeminiai, ir jie bus skirti tiek mišrioms, tiek (atskirai) – rūšiuotoms atliekoms.

Naujos aikštelės rūšiavimui bei galimybė pasverti konteinerius leis žengti kitą žingsnį. Vilniaus miesto taryba savo sprendime dėl atliekų rinkliavos įvardino, kad nuo 2019 metų rinkliava bus peržiūrėta taip, kad dalis įmokos už atliekas kiekvienam nekilnojamo turto objekto būtų nustatyta pagal faktinį sukauptų atliekų svorį. Taip priartėsime prie Vakarų valstybių principo „teršėjas moka”, o galų gale ir paskatinsime ekologišką gyvenseną.